REGLEMENT CARNAVALSOPTOCHT VAN DE “GEESTERENSE PAPSLEEF’N”

 1. De optc bepaalt of een voorstelling wel of niet mag deelnemen. De uitbeelding mag in ieder geval niet aanstotelijk zijn. Bij geschil zal de jury samen met de optc de classificatie bepalen.
 2. Verboden zijn slag- stoot- of schietwapens. Tevens is het verboden om rookbommen of  vuurwerk of iets dergelijks van gelijke aard af te steken.
 3. Rook mag alleen worden gegenereerd met behulp van de daartoe bestemde specifieke  rookgeneratoren.
 4. Gebruik van alcoholische dranken door bestuurders van deelnemende motorvoertuigen en  deelnemers is niet toegestaan. Hierop zal controle plaats vinden.
 5. Tijdens het voortbewegen van de optocht is uitdelen of strooien van snoep, reclameartikelen  etc. om veiligheidsredenen niet toegestaan.
 6. Tijdens het opstellen, trekken en ontbinden van de carnavalsstoet dient u zich stipt te houden aan de richtlijnen en opdrachten van de politie en de optc.
 7. Deelnemende motorvoertuigen worden door de organisatie geacht WA verzekerd te zijn door de deelnemers aan de optocht. U begeeft zich op de openbare weg! Ze vallen dus uitdrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van de optc/carnavalsvereniging.
 8. Alle gewonnen prijzen worden alleen uitgereikt op vertoon vd deelnemerskaart/nummer!!
 9. Prins en Adjudant maken na afloop van de optocht om 15.30 uur de prijzen bekend van de 1 t/m 6-lingen, basisschooldeelnemers, geinprijs, route en aanmoedigingsprijs in de residentie “ Erve Kampboer” en  om 16.30 uur de prijzen van de grote wagens, kleine carnavalswagens en grote loopgroepen “Zaal Kottink”. 
 10. Niet afgehaalde prijzen kunnen worden afgehaald in Erve Kampboer aan de Kampboerlaan 6 tot 18.00 uur op dag van de optocht en de hele week daarna door telefonisch overleg met  telnr. 0546-631359
 11. Deelname aan de optocht is voor, tijdens en na de optocht op eigen risico.
 12. Kaarten die in ontvangst zijn genomen tijdens het keuren dienen goed en zichtbaar aan de wagen te worden bevestigd voor het beoordelen door de jury.
 13. Op de praalwagens moeten voldoende kleine brandblusmiddelen aanwezig te zijn.
 14. Het geluidsniveau op de wagens dient verantwoord te zijn voor zowel deelnemers als publiek. Metingen kunnen worden verricht.
 15. Indien in de optocht een geluidsinstallatie wordt meegevoerd mag het equivalente
 16. geluidsniveau veroorzaakt door die installatie op een afstand van 10 meter van de wegas       niet meer bedragen dan 70dB(A) en 83 dB(C)
 17. Opslag van brandstoffen (voorraad) op de praalwagens is niet toegestaan.
 18. Tijdens de (rijdende) voorstelling mogen geen reservoirs met brandstof worden bijgevuld.
 19. Open vuur is tijdens de voorstelling niet toegestaan.
 20. Er dient voldoende wagenbegeleiding aanwezig te zijn.
 21. Waar dit reglement niet in voorziet beslist de optochtcommissie!